Χάρτης Κατάταξη

06 Now I am become Death

06 Now I am become Death
Συντεταγμένες: 511|488
Πόντοι: 9.747
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)