Χάρτης Κατάταξη

Ρονιν 23!!

Ρονιν 23!!
Συντεταγμένες: 495|463
Πόντοι: 7.730
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)