Χάρτης Κατάταξη

Fr4nkenStein

Fr4nkenStein
Συντεταγμένες: 488|536
Πόντοι: 7.985
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)