Χάρτης Κατάταξη

TSAKOS 0030

TSAKOS 0030
Συντεταγμένες: 541|521
Πόντοι: 9.465
Παίκτης: itachi7
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)