Χάρτης Κατάταξη

B021. AERIKO

B021. AERIKO
Συντεταγμένες: 514|475
Πόντοι: 9.924
Παίκτης: AERIKO
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)