Χάρτης Κατάταξη

10. Χωριό με Πonus

10. Χωριό με Πonus
Συντεταγμένες: 464|485
Πόντοι: 10.252
Παίκτης: macug
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)