Χάρτης Κατάταξη

Α.015

Α.015
Συντεταγμένες: 500|461
Πόντοι: 10.278
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)