Χάρτης Κατάταξη

(10) fishy

(10) fishy
Συντεταγμένες: 503|491
Πόντοι: 10.083
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)