Χάρτης Κατάταξη

Γ15. Mage ο Τρομερός

Γ15. Mage ο Τρομερός
Συντεταγμένες: 537|492
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: Heathen
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)