Χάρτης Κατάταξη

15. Παγωτό καρπούζι

15. Παγωτό καρπούζι
Συντεταγμένες: 465|482
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: macug
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)