Χάρτης Κατάταξη

B035. AERIKO

B035. AERIKO
Συντεταγμένες: 523|468
Πόντοι: 10.016
Παίκτης: AERIKO
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)