Χάρτης Κατάταξη

19. SuperB0Y

19. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 460|495
Πόντοι: 9.847
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)