Χάρτης Κατάταξη

Death Dealer 024

Death Dealer 024
Συντεταγμένες: 515|535
Πόντοι: 9.968
Παίκτης: Death Dealers.
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)