Χάρτης Κατάταξη

B039. AERIKO

B039. AERIKO
Συντεταγμένες: 510|462
Πόντοι: 9.145
Παίκτης: AERIKO
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)