Χάρτης Κατάταξη

025|Gioda

025|Gioda
Συντεταγμένες: 465|480
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)