Χάρτης Κατάταξη

Shhhερραίος...

Shhhερραίος...
Συντεταγμένες: 484|463
Πόντοι: 9.427
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)