Χάρτης Κατάταξη

C 003

C 003
Συντεταγμένες: 511|455
Πόντοι: 10.301
Παίκτης: chris1997...
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)