Χάρτης Κατάταξη

Α.020

Α.020
Συντεταγμένες: 499|461
Πόντοι: 10.295
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)