Χάρτης Κατάταξη

28. SuperB0Y

28. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 460|490
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)