Χάρτης Κατάταξη

A.041 Mirana

A.041 Mirana
Συντεταγμένες: 518|463
Πόντοι: 10.020
Παίκτης: PhoeniX
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)