Χάρτης Κατάταξη

22. SuperB0Y

22. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 461|488
Πόντοι: 10.549
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)