Χάρτης Κατάταξη

Τζα ο pappous 8

Τζα ο pappous 8
Συντεταγμένες: 485|462
Πόντοι: 7.790
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)