Χάρτης Κατάταξη

Α.048

Α.048
Συντεταγμένες: 494|460
Πόντοι: 10.532
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)