Χάρτης Κατάταξη

Τζα ο pappous 5

Τζα ο pappous 5
Συντεταγμένες: 485|463
Πόντοι: 9.893
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)