Χάρτης Κατάταξη

15. SuperB0Y

15. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 461|490
Πόντοι: 9.930
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)