Χάρτης Κατάταξη

Α.004

Α.004
Συντεταγμένες: 499|455
Πόντοι: 10.290
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)