Χάρτης Κατάταξη

Τζα ο pappous 2

Τζα ο pappous 2
Συντεταγμένες: 487|461
Πόντοι: 8.350
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)