Χάρτης Κατάταξη

29. SuperB0Y

29. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 460|489
Πόντοι: 9.887
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)