Χάρτης Κατάταξη

029

029
Συντεταγμένες: 521|464
Πόντοι: 9.852
Παίκτης: ΑΝΤΡΕΑΣ-13
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)