Χάρτης Κατάταξη

A-054

A-054
Συντεταγμένες: 519|462
Πόντοι: 10.232
Παίκτης: chris1997...
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)