Χάρτης Κατάταξη

ΒΡΑΧΟΣ

ΒΡΑΧΟΣ
Συντεταγμένες: 543|503
Πόντοι: 8.461
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)