Χάρτης Κατάταξη

004 (ΓΚΑΡΙΝΤΣΑ)

004 (ΓΚΑΡΙΝΤΣΑ)
Συντεταγμένες: 458|488
Πόντοι: 10.083
Παίκτης: dim68
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)