Χάρτης Κατάταξη

Death Dealer 025

Death Dealer 025
Συντεταγμένες: 523|537
Πόντοι: 9.968
Παίκτης: Death Dealers.
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)