Χάρτης Κατάταξη

006 KENDRICK NUNN

006 KENDRICK NUNN
Συντεταγμένες: 515|472
Πόντοι: 9.845
Παίκτης: ΑΝΤΡΕΑΣ-13
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)