Χάρτης Κατάταξη

067-Βασίλης Παλαιοκώστας

067-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 531|531
Πόντοι: 9.713
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)