Χάρτης Κατάταξη

Α.028

Α.028
Συντεταγμένες: 490|464
Πόντοι: 10.286
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)