Χάρτης Κατάταξη

0071.Valar Dohaeris

0071.Valar Dohaeris
Συντεταγμένες: 534|474
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)