Χάρτης Κατάταξη

Θύρα 5

Θύρα 5
Συντεταγμένες: 481|461
Πόντοι: 5.419
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)