Χάρτης Κατάταξη

009

009
Συντεταγμένες: 543|512
Πόντοι: 9.855
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)