Χάρτης Κατάταξη

034|Gioda

034|Gioda
Συντεταγμένες: 463|476
Πόντοι: 10.884
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)