Χάρτης Κατάταξη

Τζα ο pappous 6

Τζα ο pappous 6
Συντεταγμένες: 482|460
Πόντοι: 9.752
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)