Χάρτης Κατάταξη

Death Dealer 046

Death Dealer 046
Συντεταγμένες: 510|543
Πόντοι: 9.770
Παίκτης: Death Dealers.
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)