Χάρτης Κατάταξη

035

035
Συντεταγμένες: 529|464
Πόντοι: 9.735
Παίκτης: ΑΝΤΡΕΑΣ-13
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)