Χάρτης Κατάταξη

27. SuperB0Y

27. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 456|492
Πόντοι: 9.976
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)