Χάρτης Κατάταξη

Death Dealer 047

Death Dealer 047
Συντεταγμένες: 511|543
Πόντοι: 9.968
Παίκτης: Death Dealers.
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)