Χάρτης Κατάταξη

ΑΝΣΕΛΜΟ

ΑΝΣΕΛΜΟ
Συντεταγμένες: 546|507
Πόντοι: 9.905
Παίκτης: pontios1926
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)