Χάρτης Κατάταξη

Savoir

Savoir
Συντεταγμένες: 486|543
Πόντοι: 10.151
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)