Χάρτης Κατάταξη

TSAKOS 0015

TSAKOS 0015
Συντεταγμένες: 540|523
Πόντοι: 9.670
Παίκτης: itachi7
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)