Χάρτης Κατάταξη

A-01

A-01
Συντεταγμένες: 530|504
Πόντοι: 10.103
Παίκτης: mpampatzikos
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)