Χάρτης Κατάταξη

Ε-026

Ε-026
Συντεταγμένες: 504|547
Πόντοι: 9.750
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)